Українською In English

Боголюбівська програма ОІЯД-Україна по теоретичній фізиці

2013
Квітень
24

Історія створення

Ідея про створення Програми виникла на основі багаторічної співпраці між вченими Лабораторії теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Об’єднаного Інституту ядерних досліджень (ОІЯД) та Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України в проведенні спільних наукових досліджень, а також шкіл та семінарів для підготовки наукових кадрів в області теоретичної фізики для академічних інститутів та університетів України. Ініціював створення Боголюбівської програми наприкінці 2009 року академік РАН А.Н. Сісакян.

Угода про створення Боголюбівської програми ОІЯД-Україна по теоретичній фізиці була підписана 21.03.2011 повноважним представником Уряду України в ОІЯД академіком НАН України Б.В. Гриньовим та в.о. директора ОІЯД професором М.Г. Іткісом. Перші заходи в рамках програми відбулися восени 2011 року.

Мета Програми

Метою Боголюбівської програми ОІЯД-Україна по теоретичній фізиці є підтримка двосторонньої та багатосторонньої співпраці в області теоретичної та математичної фізики та суміжних з нею областях.

Зокрема, будуть підтримуватись фундаментальні дослідження в області:

 • фізики високих енергій,
 • фізики зіткнень важких іонів,
 • теорії ядерної структури,
 • теорії конденсованих середовищ та нових матеріалів,
 • сучасної математичної фізики.

Напрямки підтримки

В рамках Боголюбівської програми ОІЯД-Україна по теоретичній фізиці, зокрема, планується:

 • підтримувати дослідження молодих вчених, які беруть участь в передових науково-дослідних проектах,
 • організовувати та підтримувати підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів, які беруть участь в науково-освітніх проектах Програми,
 • допомагати організовувати школи, студентські наукові семінари та інші тематичні заходи,
 • заохочувати співпрацю вчених України з відомими вченими країн-учасниць ОІЯД.

Виконавчий комітет Боголюбівської Програми

Співголови Виконавчого комітету:

 • Загородній А.Г. (директор ІТФ ім. М.М.Боголюбова НАН України)
 • Матвеєв В.А. (директор ОІЯД)

Члени Виконавчого комітету:

 • Гриньов Б.В. (повноважний представник Уряду України в ОІЯД)
 • Воронов В.В. (директор ЛТФ ім. М.М. Боголюбова, ОІЯД)
 • Зиновьєв Г.М. (завідувач відділу ІТФ НАН України)
 • Мриголод І.М. (директор Інституту фізики конденсованих систем НАН України)
 • Макарець М.В. (декан фізичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко)
 • Пакуляк С.З. (директор Учбово-наукового центру ОІЯД)
 • Шадура В.М. (зам. директора Науково-освітнього центру ІТФ НАН України)

Заходи, проведені в рамках Програми

2011

 • Школа-практика по фізиці високих енергій «Використання ГРІД-технологій у фізиці високих енергій», 5 – 9 вересня, ОІЯД,  Дубна
 • Школа-практика по фізиці високих енергій «Феноменологічні моделі фізики високих енергій та робота з даними експерименту ALICE», 3 – 7 жовтня,  ОІЯД,  Дубна

2012

 • Цикл лекцій «Сучасні методи обрахування фейнманівських діаграм», 12 – 16 березня, ІТФ НАН України, Київ
 • Школа-семінар «Сучасний розвиток конформної теорії поля», 23 – 27 квітня, ОІЯД, Дубна
 • Школа-практика по фізиці високих енергій «Використання ГРІД-технологій у фізиці високих енергій: робота з даними експерименту ALICE», 24 – 28 вересня, ОІЯД,  Дубна 
 • Школа-практика по фізиці високих енергій «Вступ до квантової хромодинаміки та її використання у фізиці високих енергій», 22 – 26 жовтня, ОІЯД, Дубна

2013

 • Школа-семінар «Вступ до моделей фізики конденсованих середовищ», 25 лютого – 1 березня, ОІЯД, Дубна
 • Цикл лекцій «Вступ до калібрувальних теорій поля на гратці», 18 – 22 березня, ІТФ НАН України, Київ
 • Цикл лекцій «Вступ до теорії ізомонодромних деформацій диференціальних рівнянь: рівняння Пенлеве», 2-4 квітня, ІТФ, Київ
 • Школа-семінар «Інтегровні структури в квантовій теорії поля», 8 – 12 квітня, ОІЯД, Дубна