Українською In English

Іоргов Микола Зиновійович

2011
Липень
21

Старший науковий співробітник, доктор фіз.-мат. наук (захист 2010 р.)

Відділ математичних методів в теоретичній фізиці

email:  iorgov@bitp.kiev.ua
tel: 521-31-66
В ІТФ каб. 438

Теми для бакалаврських та магістерських робіт (загальна назва тематики):

  1. «Обчислення матричних елементів спінових операторів в інтегровних моделях квантової та статистичної механики»

Публікації останніх років по темі магістерських робіт :

  1. Iorgov N, Pakuliak S, Shadura V, Tykhyy Yu and von Gehlen G, Spin operator matrix elements in the superintegrable chiral Potts quantum chain, Journ. Stat.  Phys., 139, p. 743, 2010.
  2. Iorgov N, Shadura V, Tykhyy Yu, Spin operator matrix elements in the quantum Ising chain: fermion approach,  preprint  arXiv:1011.2603, 19pp.
  3. N. IorgovO. Lisovyy, Ising correlations and elliptic determinants, preprint  arXiv:1012.2856, 22pp.

Книги та огляди по темі магістерських робіт :

  1. Р.Бэкстер, Точно решаемые модели статистической механики, издательство Мир, 1989 год.
  2. А.А.Белавин, Квантовая теория поля и точно решаемые решеточные модели, лекции прочитанные в Московском независимом университете: http://www.mccme.ru/ium/f97/qft.html.