Українською In English

Про центр

2011
Квітень
15

Переглянути презентацію центру в CERN 2012

Вже понад десять років при Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України працює Науково-освітній центр, який є позаструктурним підрозділом Інституту, співробітники Центру працюють на загальних засадах. Метою створення Центру було залучення наукового потенціалу Інституту до підготовки висококваліфікованих наукових кадрів свiтового рівня з теоретичної та математичної фізики, що володіють сучасними методами наукових досліджень, і здатних активно працювати в міжнародних науково-дослідних проектах, та для створення передумов для бiльшої інтеграції академічної науки з університетською наукою без руйнацiї академiчної школи. Концептуально робота Центру ґрунтується на відкритій моделі широкої міжнародної інтеграції в проведенні досліджень та освітньої діяльності в сучасних напрямках фундаментальної фізики для підготовки молодих науковців міжнародного рівня.

Фото © Анастасія ЗолотарьоваЗ точки зору підготовки наукових кадрів фізико-математичну освіту в Україні можна розділити на три етапи – це фізико-математичні ліцеї, фізичні та фізико-технічні факультети університетів та навчання в аспірантурі академічних інститутів та університетів. Зазвичай ці три частини мають слабкі зв‘язки, як прямі так і зворотні. При створенні Центру була закладена ідея налагодження та постійне підтримання таких зв‘язків для підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.

Основою діяльності Центру є реалізація системи неперервної фізико-математичної освіти для обдарованої молоді, що складається з трьох взаємно пов'язаних ланок: освітньої роботи зі школярами провідних фізико-математичних ліцеїв, студентами кафедр природничих факультетів університетів та аспірантами Інституту та університетів, які ведуть дослідження з теоретичної та математичної фізики.

В рамках цієї системи в Центрі, на першому етапі, проводяться факультативні заняття для схильних до наукової творчості школярів, насамперед, Природничо-наукового ліцею №145 та Українського фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, та додаткові заняття з теоретичної та математичної фізики для студентів молодших курсів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В цій роботі Центр має тісні зв‘язки з кафедрою квантової теорії поля цього факультету. Ці заняття спрямовані на більш поглиблене вивчення шкільних та університетських навчальних програм та надання можливостi бiльш свідомого та мотивованого вибору подальшого професiйного розвитку на наступному етапi. Ці заняття готують студентів до здачі іспитів з теоретичних курсів (теормінімуму): «Класичної механіки», «Теорії поля», «Квантової механіки», «Статистичної механіки», «Вищої математики». Екзамени з цих курсів студенти здають співробітникам Центру протягом першого — четвертого курсів.

На другому етапі Центр проводить освітню та наукову роботу зі студентами старших курсів в рамках підготовки та виконання бакалаврських та магістерських робіт. На базі Центру для студентів старших курсів проводяться спецкурси з сучасних наукових напрямків та наукові студентські семінари, що дає їм змогу реалізувати свої індивідуальні програми освіти, наприклад, реалізація системи спецкурсів по вибору. Студенти старших курсів ведуть освітні семінари для школярів та студентів молодших курсів. Досвід провідних університетів Заходу та  закладів вищої школи Росії (МФТІ) показує, що ключовим елементом фундаментальної освіти є залучення студентів старших курсів до науково-дослідницької роботи. Тому, починаючи вже з третього курсу студенти, які навчаються в Центрі, починають займатися науковими задачами. Це приводить до того, що бакалаврські та магiстерскi роботи, які були виконанi на базi Центру, в своїй більшості, публікуються в наукових виданнях мiжнародного рiвня.

На третьому етапі на базі Центра проводиться навчання аспірантів по спеціальностям теоретична та математична фізика. Зазвичай аспіранти академічних інститутів вчать філософію, іноземні мови, але не проходять підготовки по спеціальності, тоді як у провідних західних університетах підготовка з останніх досягнень сучасних фундаментальних напрямків в природничих науках є обов‘язковою. Спираючись на міжнародні контакти викладачів Центру, до цієї освітньої роботи  залучаються  провiдні українські, західні та росiйські вчені.

В 2006 році з ініціативи та при підтримці української наукової діаспори на базі Науково-освітнього центру та фізичного факультету Київського національного університету розпочалася робота програми Міжнародний лекційний курс з сучасної теоретичної фізики для аспірантів та студентів старших курсів. В рамках цієї програми вченими з провідних наукових центрів Заходу та Росії з 2006 по 2010 рік було проведені біля 20 циклів лекцій та семінарів з сучасних проблем фізики конденсованого стану, з математичних методів в квантовій механіці та квантової теорії поля, з фізики високих енергій та був проведений Київський семестр з астрофізики високих енергій. Ця програма фінансується Швейцарським національним науковим фондом, Інститутом теоретичної фізики та Київським національним університетом.

В 2007 році в Науково-освітньому центрі була започаткована Віртуальна міжнародна школа з теоретичної та математичної фізики. В рамках освітньої роботи цієї Школи в 2007 та 2008 роках за допомогою Інтернету було проведено чотири цикли лекцій та навчальних семінарів які мали он-лайновий характер, що давало змогу студентам Центру в режимі реального часу обговорювати з лектором свої питання до матеріалу курсу.

Співробітники Центру спільно з викладачами кафедр квантової теорії поля, астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко ведуть наукові дослідження в рамках виконання міжнародних наукових проектів з фізики високих енергій (створення на Україні GRID мережі для комп’ютерної обробки та моделювання експериментальних даних отриманих на прискорювачі LHC в CERN, Швейцарія), астрофізики високих енергій (створення комп’ютерного центру для обробки та моделювання данних спостереження з міжнародних рентгенівських супутників-обсерваторій INTEGRAL й XMM NEWTON), сучасної фізики конденсованого стану — спільний науковий проект з вченими університетів Швейцарії та Англії по вивченню квантового ефекту Холла у графені. В рамках залучення до цих проектів студентів в Центрі регулярно проводяться студентські наукові семінари з наукових напрямків цих міжнародних проектів.

Як щорічний підсумок роботи з неперервної фізико-математичної освіти обдарованої молоді, ІТФ НАН України спільно з Інститутом теоретичної та експериментальної фізики (Москва) та Національним фондом "Україна — дітям" регулярно проводили весняну Міжнародну школу з теоретичної та математичної фізики. За 11 років існування Центру було проведено 10 Міжнародних шкіл. Робота на Школах була розподілена по трьом секціям: фізика та математика для школярів; теоретична фізика для студентів молодших курсів; математична фізика для студентів старших курсів. На кожній зі Шкіл брали участь по 40-50 школярів з України, Росії та 60-70 студентів з Києва і Москви. На секціях практикувалися виступи школярів та студентів з доповідями з різних розділів теоретичної та математичної фізики. Це давало їм змогу поспілкуватися зі своїми однолітками, що також захоплюються фізикою та математикою. На Школах проходили виїзні засідання в ІТФ НАН України, на яких провідні науковці читали лекції  для учасників всіх секцій. Участь у роботі Школи і учнів, і студентів різних курсів стимулює їх до більш напруженої праці, дає змогу на прикладі старших друзів наявно побачити, чого можна досягти докладаючи зусиль до засвоєння матеріалу поза стандартними шкільними та вузівськими програмами.