Українською In English

Лекційні курси з фізики конденсованого стану: Вступ до теорії квантових контактів та кулонівської блокади

2014
Листопад
01

Науково-освітній центр Інституту теоретичної фізики імені  М.М.  Боголюбова НАН України

Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Боголюбівська програма з теоретичної фізики

 

 Лекційні курси з фізики конденсованого стану

            

Цикл  лекцій:

Вступ до теорії квантових контактів та кулонівської блокади

 

Я.В. Фомінов

Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д. Ландау

 

 

Програма:

8 листопада, субота, 15-00, ауд. 221  (ІТФ НАН України)

Квантування провідності (кондактанса) в контактах типу плавного звуження з адіабатичним розділенням змінних. Аналогія з хвилеводами. 

9 листопада, неділя, 12-00, ауд. 221  (ІТФ НАН України)

Підхід Ландауера: провідні канали, матриця розсіювання. Формула Шарвіна.

10 листопада,  понеділок,  15-00, ауд. 221 (ІТФ НАН України)

Одноелектронне туннелювання  через конденсатор.  Одноелектронний транзистор, управління зарядом острівця за допомогою затвора, точки виродження. Кулонівські ромби при нульовій температурі. Ортодоксальний метод   і обчислення лінійного кондактанса прималих температурах поблизу точок виродження.