Українською In English

Фізика конденсованих середовищ

2011
Серпень
17

2011 рік

«Келдишевська техніка 
в нерівноважних системах
»

Проф. О. Чудновський (Університет Гамбургу)

Програма

 1. Вступ  
 2. Бозони
 3. Зіткнення та кінетичне рівняння для бозонів  
 4. Частинка в контакті з навколишнім середовищем
 5. Ферміони
 6. Неупорядковані ферміонні систем
 7. Взаємодія та кінетичне рівняння для ферміонів  
 8. Нерівноважні магнітні системи 
 9. Кореляції у надпровідності 

Програма лекцій

2009 рік

«Теорія збурень»

Іван Левківський

Період: 9-14 січня

На семінарах розглядалася теорія збурень в контексті:

 • диференціальних рівнянь та функції Гріна
 • розсіяння частинок у квантовій механіці
 • квантової механіки взаємодіючих бозонів
 • континуальний інтегралу в теорії поля

Файли:

2006 рік

«Шуми та мезоскопіка»

Євген Сухоруков

28 лютого – 10 березня

 • Вступ до теорії дробового шуму у мезоскопічних провідниках. Підхід стохастичнихі сіток і рівняння Ланжевена. Приклади фізичних систем.
 • Стохастичні процеси і статистика повного рахування (СПР).
 • Підхід стохастичного інтегралу та СПР в сітках, електричних колах та дифузних провідниках. Аналіз останніх експериментів.
 • Непертурбативні розв’язки, нестійкості і детектування порогів шуму.
 • Підхід вторинного квантування до  дробового шуму и СПР.
 • Квантове походження дробового шуму. Кросовер між квантовим та класичним режимами у електронному транспорті.
 • Когерентні ефекти, заплутаність та квантова нелокальність. Останні експерименти та ідеї.
 • Неперервне квантове вимірювання, СПР та декогеренція.

Матеріали курсу

«Квантовий ефект Холла»

Проф. Вадим Чеянов  (Університет Ланкастеру)

24 березня – 3 квітня

Програма:

 1. Цілозначний квантовий ефект Холла:
  • Проблема локалізації в сильному магнітному полі.
  • Точність квантування провідності.
  • Проблема Хоффштатдера.
  • Модель Чалкера-Коддінгтона.
  • Модель Людвіга-Лесаже-Сальє.
  • Теорія Пруіскена.
  • Теорія Зірнбауєра.
 2. Дробовий квантовий ефект Холла:
  • Лафліновська серія і Лафліновські стани. Топологічний порядок.
  • Теорія Черна-Саймонса-Гінзбурга-Ландау.
  • Джейнівські композитні ферміони.
  • Сингулярні калібрувальні перетворення і картина Лопес-Фрадкіна.
  • Стисливий 1/2 стан.
  • Нестисливі стани з парним знаменником.
  • Стани Халдейна-Резаї і 331 стани.
  • Пфаффівські стани і неабелева статистика.
  • Крайові стани.

«Бозонізація та крайові збудження у квантовому ефекті Холла»

Проф. Вадим Чеянов (Університет Ланкастеру)

31 серпня – 3 вересня

Матеріали курсу

«Вихори у надпровідниках»

Дмитро Гешкенбейн

11–23 березня

 • Теорія Гінзбурга-Ландау, надпровідники I і II типу.
 • Вихори Абрикосова, одиночний вихор, взаємодія вихорів.
 • Решітка вихрів, криві намагнічування, критичні поля.
 • Рух вихорів.
 • Пінінг та кріп  вихорів.
 • Колективний  пінінг та кріп  вихорів

Матеріали курсу