Українською In English

Останні події в центрі

Тег: «Семінар-інтенсив»
2011
Вересень
28

Келдишевська техніка в нерівноважних системах (2-11 жовтня)

Науково-освітній центр
Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова
Національної академії наук України
Фізичний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міжнародний лекційний курс
з сучасної теоретичної фізики

Курси лекцій з сучасних проблем
фізики конденсованого стану

Келдишевська техніка
в нерівноважних системах


Проф. О. Чудновський (Університет Гамбургу)

Лекції будуть проходити в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, ауд. 221, вул. Метрологічна 14-б згідно розкладу:

  • 2 жовтня — 11:00–18:00, ауд. 221;   
  • 3 жовтня — 14:30–19:30, ауд. 347;   
  • 5 жовтня — 11:00–16:00, ауд. 221;   
  • 7 жовтня — 13:00–18:00, ауд. 221;    

Програма

1. Вступ  
  1.1 Мотивація та огляд циклу
  1.2 Замкнений часовий контур
2. Бозони
   2.1 Статистична сума
   2.2 Функції Гріна
   2.3 Дія Келдиша та причинність  
   2.4 Вільні бозонні поля
3. Зіткнення та кінетичне рівняння для бозонів  
4. Частинка в контакті з навколишнім середовищем
5. Ферміони
   5.1 Статистична сума
   5.2 Функції Гріна та поворот Келдиша  
   5.3 Вільні ферміонні поля та їх дія
   5.4 Зовнішні поля та джерела
   5.5 Застосування I: Квантовий транспорт
   5.5.1 Формула Ландауера
   5.5.2 Дробовий шум
   5.5.3 Кулонівське тертя
6. Неупорядковані ферміонні системи
   6.1 Усереднення в неупорядкованих системах
   6.2 Нелінійна σ–модель
   6.3 Застосування II: Мезоскопічні ефекти
   6.3.1 Формула Кубо і лінійний відгук
   6.3.2 Спектральна статистика
   6.3.3 Флуктуації універсального кондaктансу
   6.3.4 Статистика повного рахування                                   
 7. Взаємодія та кінетичне рівняння для ферміонів  
   7.1 Взаємодія
   7.2 K–калібровка
   7.3 Нелінійна σ–модель для ферміонних систем
   7.4 Пропагатори взаємодії
   7.5 Кінетичне рівняння
   7.6 Застосування III: Ефекти взаємодії в неупорядкованих металах
   7.6.1 Аномалія нульового зсуву
   7.6.2 Поправка Альтшулера-Ааронова  
   7.6.3 Швидкість релаксації
 8. Нерівноважні магнітні системи
    8.1 Стохастичне LLG рівняння
    8.2 Спіновий дробовий шум в магнітних тунельних контактах
    8.3 Рівняння Фокера-Планка  
    8.4 Змінні енергія-кут (Energy-angle variables)
    8.5 Зміна магнетизації під дією струму
    8.6 Нерівноважна прецесія стаціонарного стану
 9. Кореляції у надпровідності
    9.1 Узагальнення σ–моделі
    9.2 Квазікласичне наближення
    9.3 Залежна від часу теорія Ландау–Гінзбурга
    9.4 Застосування IV: Неоднорідна та флуктуююча надпровідність
    9.4.1 Ефект близькості (Proximity effect)
    9.4.2 Струм Джозефсона2011
Липень
02

Літня школа-практика

Науково-навчальний центр
ІТФ ім. Н.Н.Боголюбова НАН України

Кафедра квантової теорії поля
Фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченко

Літня школа-практика
з додаткових глав механіки та
теорії поля  для студентів 1, 2  курсів

4-9 липня,  Київ, ІТФ НАН України, ауд. 322

Програма:

(https://docs.google.com/leaf?id=1YbI_6hxwXoEfAFBPxR9waVmUXKouQfXMq5YKWPg-0GwBPpAMijNXdVEsvTEc&hl=en_US)

10-30 — 14-00 Гамільтонова механіка систем з в’язями.
М.В.Евтихиев, П.А.Кравчук, М.А.Мельников, А.И.Соболев
(Cанкт-Петербургский политехнический университет)
15-00 — 18-00 Елементарний вступ в конформну теорію поля.
П. Гавриленко (Киевский национальный университет)